logo

Mora kommun

Mora högskolecentrum (Mora och Älvdalen)

Kyrkogatan 5 F (ingång från gågata), 792 22 Mora

Hitta hit:

Öppnas i nytt fönster

Öppettider:
Måndag-fredag: 07.30-23.00
Högskolecentrum i Älvdalen är inte alltid bemannat, kontakta oss inför ditt första besök!

Postadress:
Mora högskolecentrum
Mora Kommun
792 80 Mora
Kontaktinformation:
Telefon: 0250 – 260 00
Fax: 0250-149 40
E-post: hogskolecentrum@mora.se
Hemsida

Kontaktperson:
Åsa Böhlmark
Telefon: 0250-261 82
E-post: asa.bohlmark@mora.se

Sociala medier:
Öppnas i nytt fönsterFacebook
Tentamensmöjlighet:
Ja, om du bor i någon av medlemskommunerna Mora, Orsa, och Älvdalen. Mer information


Studie- och yrkesvägledare::
Ingen information
Här finns:
22 st studieplatser med datorer samt 5 st i Älvdalen
Grupprum
Dator/teknikstöd
Tillgång till fika/mat
Referensbibliotek (Älvdalen)
Lokalerna är anpassade för funktionshindradeTillgänglig teknik:
Ingen information