logo

Övriga rapporter

Tidigare rapporter

2013

Malmö högskola

Mervetande – Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer, (pdf, 2,2 MB)
ISBN: 978-91-7575-054-5

Norgesuniversitetet

Nettskolestudenter – motiver, mestring og ambisjoner (pdf, 3,05 MB)
Författare: Wenche M. Rønning

Kvalitet i flexibel hoyer utdanning – nordiske perspektiver (pdf, 4,8 MB)
ISBN: 978-82-321-0292-1
Redaktör: Grete Nettland

Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning – teknologi og læring på og utenfor campus (pdf, 3,7 MB)
ISBN: 978-82-91308-54-8
Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Svenskarna och internet 2013(pdf, 5,89 MB)
ISBN: 978-91-87437-02-1
Författare: Olle Findahl

2011

Karlstads universitet
Studenter om studier på distans – Resultat från 1.616 studentenkäter vid Karlstads universitet 2007 och 2010, (pdf, 665 kB)
2011:19, Författare: Lars Haglund och Lena E Johansson

Utbildningsutskottet
Rapporter från utbildningsutskottet
ISSN: 1653-0942, ISBN 978-91-86673-95-6

2008

Göteborgs universitet

NSHU–en liten myndighet med ett stort uppdrag (pdf, 507 kB)
2008:06, IPD-rapport, ISSN: 1404-062X
Författare: Lars-Erik Jonsson, Roger Säljö

Karlstads universitet

Lärares arbete och blivande lärares examensarbete , 2008 (pdf, 107 kB)
Författare: Héctor Pérez Prieto, Elisabeth Björklund, Ylva Bryntesson, Karin Jansson, Eva Rhöse-Martinsson