logo

Rapporter NSHU

Rapportserie

2008

An Evaluation of CeTUSS – A national centre for pedagogical development in technology education in a societal and student oriented context (pdf, 194 kB)
2008:7, ISBN: 978-91-85777-33-4
Författare: James Wisdom. Per-Olof Thång

Vad händer om Nätuniversitetet försvinner?
2008:6, ISBN: 978-91-85777-31-0
Författare: Jonas Paulsson

NaPO slutrapport (pdf, 232 kB)
2008:5, ISBN: 978-91-85777-32-7
Författare: Lena German Millberg

E-lärande Öst (pdf, 417 kB)
2008:3, ISBN: 978-91-85777-28-0
Författare: Pia Tingström

Modell för behovsinventering, (pdf, 847 kB)
2008:2, ISBN:978-91-85777-27-3
Författare: Johan Fridell, Joakim Falkäng

Om examination och lärande, (pdf, 1,2 MB)
2008:1, ISSN: 1650-6588, ISBN: 978-91-7636-599-1
Författare: Urban Ljungquist, Martin Stigmar, Eva Thorin

2007

Magisterutbildning med ämnesbredd (pdf, 416 kB)
2007:9, ISBN: 978-91-85777-25-9
Författare: Camilla Siotis

Examinationen är kursen, En analys av examination i kurser över nätet(pdf, 247 kB)
2007:5, ISBN: 978-91-85777-14-3
Författare: Agneta Hult

Matriks – lärresurser och erfarenhetstorg för matematik. Projektutvärdering (pdf, 353 kB)
2007:4, ISBN: 978-91-85777-15-0
Författare:  Jessica Lindholm, Stellan Ranebo

Matriksprojektet slutrapport (pdf, 2,5 MB)
2007:3, ISBN: 978-91-85777-13-6
Författare:  Mikael Nilsson, Ambjörn Naeve, Anders Andrén

Utvärdering av projektet SLUSS, (pdf, 745 kB)
2007:1, ISBN: 978-91-85777-12-9
Författare: Gustav Petersson

2006

Ett system för att hantera digitala lärresurser baserat på Open source (pdf, 578 kB)
2006:11, ISBN: 978-91-85777-16-7
Författare: Per Brahm

LRC på campus, utveckling av nätverk (pdf, 171 kB)
2006:9, ISBN: 978-91-85777-08-2
Författare: Anders Ambrén

Stödfunktioner för distansstudenter (pdf, 414 kB)
2006:8, ISBN: 978-91-85777-07-5
Författare: Anders Eklann

Studenthälsovård för distansstudenter (pdf, 146 kB)
2006:7, ISBN: 978-91-85777-06-8
Författare: Hans-Olof Forsberg

VFU i programutbildningar på distans, Ett förundersökningsprojekt (pdf, 718 kB)
2006:6, ISBN: 978-91-85777-05-1
Författare:  Anneli Bodén, Laila Gustavsson, Birgitta Jacobsson-Holm, Margaretha Olsson, Nina Sundberg

Uppsatsdialogen, Utvecklingen och test av IT-stöd för handledare och uppsatsskrivare (pdf, 2 MB)
2006:5, ISBN: 978-91-85777-03-7
Författare:  Päivi Jokela, Peter Karlsudd

När visioner ställs mot principer – En rapport från arbetet med att utforma en ämnes- och lärosätesövergripande nätutbildning. (pdf, 362 kB)
2006:4, ISBN: 978-91-85777-04-4
Författare: Kerstin Blomqvist

Danspedagogutbildning på distans – Ett projekt i samarbete med Danshögskolan (pdf, 123 kB)
2006:3, ISBN: 978-91-85777-02-0
Författare: Anna-Karin Ståhle

Lärarutbildning, småspråk – arabiska (pdf, 194 kB)
2006:2, ISBN: 978-91-85777-01-3
Författare: Birgitta Gran

Programutbildningar på distans – Erfarenhetsutbyte och utvärdering (pdf, 421 kB)
2006:1, ISBN: 978-91-85777-00-6
Författare: Harriet Nilsson, Lars Lindgren

Best practice nätbaserade möten – en förstudie (pdf, 257 kB)
2005:11, Författare: Annika Sällström

Övriga rapporter från NSHU

2010

Vem äger lärandet? (pdf, 281 kB)
Författare: Cecilia K Hultberg

2008

Att använda case-metoden i grundutbildningen i Historia (pdf, 145 kB)
Författare: Peter Ericsson

Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens, (pdf, 80 kB)
Författare: Tina Eriksson Sjöö, Carina Sild Lönroth, Lena Rubinstein Reich

Att synliggöra handledning av självständiga arbeten som stöd för studenter och handledare (pdf, 636 kB)
Författare: Helene Hård af Segerstad, Helen Setterud, Göran Salerud

Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori i kemiundervisningen (pdf, 53 kB)
Författare: Christer Elvingson, Emad Mukhtad

Learningnet.se Slutrapport för projekttiden 2007-01-01 – 2008-07-31 (pdf, 1,3 MB)
Författare: Thomas Fritz

Ämnesnätverket i genusvetenskap för arbetet med den nya utbildnings- och examensstrukturen (pdf, 250 kB)
Författare: Louise Löfqvist, Marta Cuesta

2007

Nyckeltal för Nätuniversitetet 2002 – 2006 (pdf, 2,7 MB)
Författare: Hans-Olof Forsberg, Jonas Paulsson, Nina Ulander

2006

Closing Report for The Swedish Summer Institute 2005. Learners for Change (pdf, 341 kB)
Författare: Magnus Gustafsson

Nätuniversitetets webbportal – En användbarhetsstudie (pdf, 536 kB)
Författare: Johan Aderud, Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik vid Örebro universitet

Mångfaldens akademiker – utveckling av yrkesinriktade nätkurser i svenska för utländska akademiker (pdf, 80 kB)
Författare: Patricia Staaf

2005

Erfarenheter och tips kring gruppvägledning på distans, (pdf, 1,2 MB)
Författare: Mattias Danielsson

Slutrapport Vindprojektet (pdf 374 kB)
Författare: Henrik Axlid, Göteborgs universitet

2004

Från ord till handling, (pdf, 946 kB)
Författare: Margareta Gisselberg,Hans-Olof Forsberg,Katarina Riabacke

Jourhavande bibliotikarie (pdf, 1,3 MB)
Ett projekt inom Nätuniversitetet i samarbete mellan högskolebiblioteket i Jönköping, Mitthögskolans bibliotek, Kungl Tekniska Högskolan Biblioteket och Lunds Universitets Bibliotek

Nätuniversitetet IT-stödd distansutbildning (pdf, 1,2 MB)
Författare: Pernilla Westerberg, Gunilla Mårald

2003

Kvalitet i IT-stödd distansutbildning – En rapport från arbetsgruppen för kvalitetskriterier (pdf, 196 kB)
Författare: Inger Rathsman

På väg mot flexibel studie- och yrkesvägledning? (pdf, 248 kB)
Författare: Mia Lindberg