logo

Rapporter UCER

2006

Arbetsgivarattityder till Nätuniversitetet (pdf, 392 kB)
Författare: Björn Forsberg

Attityder till och erfarenheter av Nätuniversitetets IT-stödda distansutbildningar hos studenter, lärare och prefekter 2003-2006 – slutrapport II från en 3-årig utvärdering (pdf, 4 MB)
ISBN: 978-91-7264-245-4, ISSN : 1403-8056
Författare: Pernilla Westerberg, Gunilla Mårald, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Avbrott på nätutbildningar: en studie av när och varför studenter hoppar av alternativt fullföljer IT-stödda distansutbildningar (pdf, 727 kB)
Författare: Pernilla Westerberg, Gunilla Mårald

Nybörjarstudenter inom Nätuniversitetet pdf, 499 kB)
Författare: Lisa Almqvist

2005

Att lära säkert: IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar (pdf, 643 kB)
Författare: Päivi Jokela, Peter Karlsudd

Fokusgruppsmetoden i nätmiljö (pdf, 719 kB)
Författare: Pernilla Westerberg, Lisa Almqvist

Lärarerfarenheter av IT-stödd distansutbildning (pdf, 374 kB)
Författare: Tor Söderström, Pernilla Westerberg

Nätburen examination(pdf, 1 MB)
Författare: Inger Österholm

Studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet: en fördjupad studie med fokusgrupper på internet (pdf, 572 kB)
Författare: Lisa Almqvist, Pernilla Westerberg

Vilka var de?: Nätuniversitetets studenter höstterminen 2003 (pdf, 687 kB)
Författare: Pernilla Westerberg, Gunilla Mårald

2004

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning: en fördjupad studie om kollegialt motstånd mot IT-stödd distansutbildning (pdf, 592 kB)
Författare:  Pernilla Westerberg, Gunilla Mårald