logo

Rapporter Universitets- och högskolerådet

2012

Kontaktiviteter – Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning, (pdf, 1,9 MB)
2012:23, ISSN: 1653-0632

2011

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor (pdf, 2,8 MB)
2011:2, ISSN: 1400-948X

2010

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor, (pdf, 1,1 MB)
Återrapportering av ett regeringsuppdrag
2010, PM Reg.nr. 63-2963-10

2009

Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum, (pdf, 1,1 MB)
2009:1, ISSN: 1400:948X

2007

Interaktiv forskning och kunskapskultur, (pdf, 541 kB)
2007 , Högskola och samhälle i samverkan, Konferensbidrag
Författare: Leif Jonsson

Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans, (pdf, 390 kB)
2007:41, ISSN: 1400-948X

2005

Att utveckla den högre utbildningen – testamente efter Rådet för högre utbildning, (pdf, 908 kB)
2005, ISBN 91-85027-38-3
Författare: Jan-Eric Degerblad, Lars Haikola, Sam Hägglund, Lars-Erik Jonsson, Lennart Köhler, Roger Säljö

Uppföljning av Sveriges nätuniversitet, Slutrapport 2: Tillgänglighet, rekrytering och extra ersättning, (pdf, 451 kB)
2005, ISSN: 1400-948X

2000

Eldsjäl och institutionell utveckling (pdf, 576 kB)
2000:13 R, ISSN 1400-948X