logo

Rapporter CFL

2007

Vuxenutbildningens nyckelområde – studie- och yrkesvägledning (pdf, 297 kB)
Författare:  AnnChristine Westin, Lars-Erik Johansson, Ulf Andersson

2004

Utsikter och Insikter – En antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildningen
2004:5, ISBN 91-974508-9-8, ISSN 1652-3334
Redaktion: Ragnar Danielsson, Ulrika Grönqvist, Ronny Knutsson, Ronny Spångberg, Johan Åkerman

Flexibelt lärande – flexibel organisation (pdf, 991 kB)
2004:2, ISBN 91-974508-6-3
Författare: Staffan Hübinette

Flexibel folkbildning? (pdf, 825 kB)
ISBN 91-975302-0-4, ISSN 1652-3334
Författare: Jan Byström, Gunnar Sundgren, Kajsa Tegnér, Lärarhögskolan i Stockholm

2003

Mini-lärcentra i fjällkommun (pdf, 344 kB)
Dnr CFL 2003/634 5.11
Södra Lapplands Forskningsenhet, Wilhelmina 2006
Författare: AnnJessica Ericsson

Flexibelt lärande på nätet – handledning för cirkelledare (pdf, 825 kB)
2003:1
Författare: Tommy Nilsson

2002

IT-stödd distansutbildning – en medspelare i kommunal utveckling? (pdf, 341 kB)
2002:1, ISBN: 91-974508-0-4
Författare: Jan-Olof Hellsten & Gunilla Roos