logo

Söderhamns kommun

Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn

Besöksadress:
Södra Järnvägsgatan 7
826 80  Söderhamn
Karta

Öppettider:
Måndag-fredag:08-16.30

Kontakt:
Telefon: 010-454 12 80
cfl@hufb.se

Via webben:
Hemsida
Här finns:
40 studieplatser med datorer
Grupprum/läsrum
Lokalerna är anpassade för funktionshindrade
Bibliotek/referensbibliotek
Det finns tillgång till fika/mat
Bibliotekarie
Dator/teknikhjälp

Tillgänglig teknik:
Ingen information

Tentamensnmöjligheter:
Ja

Kontaktperson:
Ann-Sofie Gustafsson
Mobil: 010-45 41 063
ann-sofie.gustafsson@hufb.se

Studie-och yrkesvägledare:
Telefon: 010-454 10 64 el. 010-454 10 74
Må 10-16.30 Ti-To 8.30-16.00
vagledning@hufb.se

Studieplannerare/studiestödjare:
Marie Swedh
Telefon:073274 54 88
Tider: Måndag-fredag 07:30-16:30
marie.swedh@hufb.se