logo

Tidigare rapporter

2008

Göteborgs universitet
NSHU–en liten myndighet med ett stort uppdrag (pdf, 507 kB)
2008:06, IPD-rapport, ISSN: 1404-062X
Författare: Lars-Erik Jonsson, Roger Säljö

Karlstads universitet
Lärares arbete och blivande lärares examensarbete, 2008 (pdf, 107 kB)
Författare: Héctor Pérez Prieto, Elisabeth Björklund, med flera

2005

NTG-Lär
När lärcentrum är en motor i lokal och regional utveckling (pdf. 829 kB)
Serie: Lärande reflektioner 2005:4, Luleå tekniska universitet
Författare: Marie Davoust, Malin Ljungzell

2004

RHU
Förnyelse av medicinska grundutbildningar genom teknik- och mediastöd
(pdf, 431 kB), Slutrapport från Medcal. Författare: Anna-Lena Hulting, Göran Petersson, med flera

”Inte möjligt att försätta berg, men väl att bestiga dem!, (pdf, 449 kB)
Utvärdering av Sommarinstituten år 2000 och år 2001
Författare: Anita Rissler, Stockholms universitet

Utbildningsdepartementet
Riktlinjer och kvalitetskriterier för lärcentra – i syfte att utveckla det flexibla lärandet, (pdf, 172 kB)
Dnr CFL 2004/693 2.1

2003

Glesbygdsverket
Lärcentra 2003 – Sammanställning av enkätsvar, (pdf, 158 kB)

LeraningCenter
Biblioteksfrågor vid Studiecentra och folkbibliotek i Gävleborgs län, 2003 (pdf, 304 kB)
Författare: Ulla Nyberg

Myndigheten för skolutveckling
Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande – lokalt utvecklingsarbete med statligt stöd (pdf, 406 kB)
Dnr 2003:797
Författare: Anita Berger, Martin Westin

2002

RHU
Internationalisering av den högre utbildningen, (pdf, 160 kB)
Författare: Marie-Louise Annerblom, Örebro universitet

Utredningsinstitutet HANDU AB
Kunskapslyft för alla?- Om att vara funktionshindrad och studera som vuxen, (pdf, 190 kB)

2001

Glesbygdsverket
Kartläggning av lärcentra i Sverige, (pdf, 1,5 MB)

Högre utbildning i gles- och landsbygd, (pdf, 750 kB)

2000

Regeringens propositioner
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, (pdf, 276 kB)
Prop.2000/01:72