logo

Uppsala kommun

Lärcentrum Uppsala

Adress:
Valthornsvägen 19 B
753 75 Uppsala
Karta

Öppetider:
Måndag-fredag: 08:00-12:00
Dygnet runt med passerkort

Kontakt:
larcentrum@uppsala.se

Via webben:
Hemsida
Här finns:
13 st studieplatser med datorer
Grupprum/läsrum
Det finns grupprum/läsrum
Tillgång till bibliotek/referensbibliotek
Bibliotekarie
Dator/it-stöd
Lokalerna är anpassade för funktionshindrade
Bibliotek finns på gångavstånd
Det finns tillgång till lunchrum för fika och medtagen mat

Tillgänglig teknik:
Ingen information

Tentamensmöjligheter: 
Nej

Kontaktperson:
Mayron Söder
Telefon: 018-727 21 32
birgitta.johansson@tierp.se

Studie- och yrkesvägledare:
Telefon: 0293-183 25
vagledning@tierp.se

Studieplanerare/studiestödjare:
Telefon: 018-727 21 60
cvl@uppsala.se