Arbetsgrupper

Nitus medlemmar har möjlighet att engagera sig i arbetsgrupper. Grupperna behandlar allt från kvalitet, nationellt lobbyarbete till marknadsföring – ett arbete som även ger stor möjlighet att påverka styrelsens arbete.

Om du är intresserad av att delta i någon utav grupperna så hör av dig till den sammankallande i just den arbetsgruppen. Likaså om du har frågor eller synpunkter. Du är så klart alltid välkommen att höra av dig till Nitus kansli eller till Nitus ordförande.

Kommunikation

Gruppen ska skapa strukturer för kostnadseffektiva kommunikationsvägar som ska verka både externt och internt samt underhålla redan etablerade kommunikationsvägar.

Gruppen består av: Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik (sammankallande), Lars-Uno Åkesson, Värnamo, Maria Ahlstedt, Vetlanda, Annika Lill, Härnösand, Martine Prinselaar, Nynäshamn.

Stämmor och Nitusdagar

Tillsammans med aktuell medarrangör deltar arbetsgruppen i planering av stämmor, höstmöten och andra arrangemang som styrelsen beslutar att Nitus ska vara delaktig i.

Gruppen består av: Lars-Uno Åkesson (sammankallande) tillsammans med aktuell medarrangör. Vid behov även styrelseledamöter eller andra aktuella föreningsmedlemmar.

Vägledning

Gruppen ska informera vägledare om vad Nitus står för och vilka möjligheter som finns med studier vid lärcentrum.

Gruppen består av: Monica Hjelm, Hultsfred (sammankallande), Karin Bolin, Västervik, Elisabeth Dahlberg, Hudiksvall, Ann Sofie Sabom, Hässleholm, Carina Wennberg, Lapplands Lärcentra Gällivare.

Teknikgruppen

Gruppen arbetar med bevakning och testkörning av tekniska mötesverktyg. Den föreslår också nya alternativ för styrelsen.

Gruppen består av: Lars-Uno Åkesson, Värnamo (Sammankallande), Agne Berg, Vimmerby, Caroline Petersson, Ronneby, Peter Lundkvist, Piteå.

 

Nationellt lobbyarbete

Gruppen skapar ett kontaktnät och informerar om Nitus och lärcentrum. Gruppen etablerar också kontakter med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare samt näringslivsorgan i syfte att utveckla strukturer och lyfta lärcentras roll. Arbetsgruppen etablerar och vidmakthåller politiska kontakter i syfte att skapa en nationell utveckling där lärcentra på sikt ska finnas i alla kommuner. Den ska också informera regionala och kommunala politiker för att öka förståelsen för samhällsnyttan med lärcentra.

Gruppen består av: Lars-Uno Åkesson (sammankallande), Jerry Engström, Västervik. Ofta involveras andra personer i arbetet.

Valberedning

Valberedningen jobbar inför stämma att ta fram kandidater till de olika posterna inom Nitus styrelse.

Gruppen består av: Gunilla Svensson, Hudiksvall (sammankallande), Mats Larsson, Hässleholms och Kent Wallén, Västervik.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..