Modellkommun för lärcentra

Modellkommun för lärcentra

Inom kort kommer Nitus medlemskommuner att kunna ansöka om att få en av årets modellkommuner som mentor inom något av våra valbara teman.

Valbara teman:

  • Alternativa utbildningsformat
  • Breddat deltagande
  • Kompetensbehov
  • Forskning som del av Lärcentrum
Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..