Dags att anmäla intresse för modellkommun 2023

Dags att anmäla intresse för modellkommun 2023

Omgången för 2023 ser lite annorlunda ut. Denna startar med att medlemskommuner i Nitus kan anmäla intresse om att bli adeptkommun.I anmälan beskriver ni den utmaning som ert lärcentrum vill utbyta erfarenheter kring. Därefter sker en matchningsprocess där modellkommun och adeptkommun matchas ihop.

Klicka här för att läsa mer

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..