Nitusdagarna 6-7 november 2023

Nitusdagarna 6-7 november 2023

Boka redan nu in Nitusdagarna i november.

Nitusdagarna kommer att äga rum den 6 november till 7 november på KTH i Flemingsberg. Ett mer detaljerat program för Nitusdagarna kommer snart.

Som medlem i Nitus får du tillgång till ett kompetent, engagerat och brett nätverk. Ansök om ditt medlemsskap här >

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..