Nitusdagarna 6-7 november 2024

Nitusdagarna 6-7 november 2024

Tema: Lärande i ett livslångt perspektiv.

Boka redan nu in Nitusdagarna 6-7 november på Karlstad universitet. Arbete pågår kring planering och innehåll. Som vanligt siktar vi på en mix av intressanta föredrag och diskussioner/nätverkande.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..