Korta klimatkurser

I samarbete med Linköpings universitet och Umeå universitet finns möjlighet för Nitus medlemmar att erbjuda intressenter att ta del av tre korta kurser inom klimat och AI (MOOC). Till skillnad från vanliga MOOC:ar är dessa tre uppbyggda med tre seminarier för respektive kurs (uppstart, mitten och avslut). Seminarierna ges digitalt från lärosätet och erbjuds att ta del av via lokala lärcentra. 

Upplägget är enkelt och innebär att respektive lärcentra som vill erbjuda detta paketerar och kommunicerar detta på sitt sätt. Intressenterna bjuder ni in till ert Lärcentrum för att ta del av de seminarium som ges via lärosätet. Det kan vara bra att ni erbjuder någon form av fika/tilltugg.

Deltagarna i Cirkulär ekonomi - en grundkurs samt i en grundkurs i AI behöver registrera/anmäla sig till Linköpings universitet. På första platsträffen ges kort information hur de går tillväga om de inte anmält/registrerat sig själva innan. Deltagarna i Miljö, hälsa och klimat behöver inte registrera sig hos Umeå inoversitet för att ta del av kursen.

Nedan finns summerad information för respektive kurs med datum och innehåll som ni kan använda er av.

Zoom-länk till samtliga kurser och tillfällen
Meeting ID: 682 6672 0473
Passcode: 1

CIRKULÄR EKONOMI

Studiestart: vecka 2, 2024. 

Omfattning: 10 timmar, kursen pågår i 5 veckor

Studieort: (lägg in ditt Lärcentrum) 

Antal platser: (lägg in antal platser som ni erbjuder på Lärcentrum)

Huvudman: Linköpings universitet

Viktiga datum: Träffar på (lägg in ditt Lärcentrum) 
10/1 kl. 17 - 19
24/1 kl. 17 - 19
  7/2 kl. 17 - 19

Mer information och registrering av kurs

Förkunskapskrav och urval

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

GRUNDERNA I AI

Studiestart: vecka 12, 2024.

Omfattning: ca 40h (2 hp*), kursen pågår i 6 veckor. 

Studieort: (lägg in ditt Lärcentrum) 

Antal platser: (lägg in antal platser som ni erbjuder på Lärcentrum)

Huvudman: Linköpings universitet

Viktiga datum: Träffar på (lägg in ditt Lärcentrum) 
20/3 kl. 17 - 19
10/4 kl. 17 - 19
24/4 kl. 17 - 19

*För att få högskolepoäng registrerade tillkommer ca 10 timmar till

Mer information och registrering av kurs

Instruktion registrering av kurs

Förkunskapskrav och urval

Öppen för alla (Grundläggande behörighet om du vill få högskolepoäng registrerade)

MILJÖ, KLIMAT & HÄLSA

Studiestart: vecka 15, 2024, 5 veckor.

Omfattning: 20 timmar

Studieort: (lägg in ditt Lärcentrum) 

Antal platser: (lägg in antal platser som ni erbjuder på Lärcentrum)

Huvudman: Umeå universitet

Viktiga datum: Träffar på (lägg in ditt Lärcentrum) 
  9/4 kl. 17 - 19
23/4 kl. 17 - 19
  7/5 kl. 17 - 19

Inför första träffen skicka ut följande länk till deltagarna.
https://survey.umu.se/klimathalsa
Deltagarna får svara på två frågor där svaren kommer ligga till grund för diskussioner på platsträffen. Deltagarna är anonyma i sina svar.

Mer information

Förkunskapskrav och urval

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..