Om Nitus

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Vad jobbar Nitus för?

Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten och är en ideell förening som jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Lobbyarbete

Inom nätverket påverkar vi beslutsfattare/departement med frågor från medlemskommunerna som rör lärcentra. Hur gör vi det?

 • Bjuder in ministrar till egna konferenser för dialog.,
 • Uppvaktar politiker och tjänstemän inom områden som kan påverka möjliggörandet av eftergymnasial utbildning via lärcentra anslutna till Nitus i hela landet.
 • Deltar i almedalsveckan och andra forum där dialoger förs kring eftergymnasial utbildning
 • Tar fram gemensamt underlag för lokalt lobbyarbete
 • Digitala kanaler som t.ex. twitter.

Organiserar erfarenhetsutbyte mellan medlemskommuner

Spridning av nyheter, kunskap, inspiration, goda exempel och lärdomar. Hur gör vi det?

 • Med digitala erfarenhetsseminarium
 • Konferenser (årsstämma och Nitusdagarna)
 • Via Nitus digitala kanaler, facebook, instagram, nyhetsbrev.

Samverkar med lärosäten och anordnare inom yrkeshögskolan

Inom nätverket arbetar vi för att påverka Lärosäten och Yrkeshögskolor för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet via Nitus Lärcentra. Hur gör vid det?

 • Skrivelse till samtliga högskolor och universitet för att uppmana till samarbete och till att informera om Nitus lärcentra för studerande.
 • Nitusdagarna är alltid förlagda till ett lärosäte, för ökad samverkan och dialog.
 • Lärosäten, utbildningsanordnare och MYH (myndigheten för yrkeshögskolan) finns ofta representerade på konferenser både programpunkter och som deltagare för ökad möjlighet till samverkan och dialog.

Nitus verksamhetsplan

Syftet med Nitus är att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Vi ska ha medlemsnyttan i fokus och vara en arena för att ha ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan de som ingår i vårt nätverk. 

Aktiviteter
Bevaka vad som händer i vår omvärld, både nationellt och internationellt, när det gäller lärande. Det kan gälla pedagogik, metodik, teknik, fysiska miljöer för lärande och andra områden som rör högre utbildning. Styrelsen ska framföra medlemmarnas synpunkter till politiker. Nitus intressegrupper berättar om sitt arbete på årsstämman. Arbetet redovisas kontinuerligt i nyhetsbrev, på Nitus webbsida, i sociala medier samt sammanfattas i verksamhetsberättelsen.
Arbeta aktivt för att skapa intressanta seminarier där medlemmarna får kunskap, inspiration och möjligheter till erfarenhetsutbyte, samt tillse att seminarierna håller en hög kvalitet där innehållet är relevant och tekniken håller god kvalitet.

Verksamheten styrs av stämmobeslut, målsättning och stadgar. Nitus styrelse samordnar arbetet i nätverket och träffas i regel en gång per månad via Zoom.

0
Startår
0
Medlemmar

Här kan du ladda Nitus folder

Ladda ner Nitus folder

0
Län
Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..