Valberedning

Valberedningen jobbar inför stämma att ta fram kandidater till de olika posterna inom Nitus styrelse.

Gruppen består av:

GUNILLA SVENSSON

Hudiksvall (sammankallande)
gunilla.svensson@hudiksvall.se

MATS LARSSON

KENT WALLÉN

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..