Protokoll 2020-2021

Här finns alla protokoll under en 2-årsperiod tillgängliga för dig som har intresse för vad styrelsen går igenom och beslutar på styrelsemöten och årsstämmor.

Vi har protokollfört våra möten från Nitus begynnelse år 1996 och finns intresset att gå igenom protokoll som är mer än 2 år gamla, kontakta Nitus kansli för att få tillgång till dem. Alla våra originalprotokoll är underskrivna.

Vilket protokoll vill du läsa?

Styrelsemöte

16 juni 2021

Styrelsemöte

19 maj 2021

Styrelsemöte

29 april 2021

Styrelsemöte

25 mars 2021

Styrelsemöte

28 januari 2021

Styrelsemöte

28-29 oktober 2020

Styrelsemöte

24 september 2020

Styrelsemöte

20 augusti 2020

Styrelsemöte

10 juni 2020

Årsstämma

19 maj 2021

Styrelsemöte

24 september 2020

Styrelsemöte

20 augusti 2020

Styrelsemöte

10 juni 2020

Styrelsemöte

22 april 2020

Årsstämma

22 april 2020

Styrelsemöte

21 februari 2020

Styrelsemöte

22-23 januari 2020

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..