Protokoll 2022-2023

Här finns alla protokoll under en 2-årsperiod tillgängliga för dig som har intresse för vad styrelsen går igenom och beslutar på styrelsemöten och årsstämmor.

Vi har protokollfört våra möten från Nitus begynnelse år 1996 och finns intresset att gå igenom protokoll som är mer än 2 år gamla, kontakta Nitus kansli för att få tillgång till dem. Alla våra originalprotokoll är underskrivna.

Vilket protokoll vill du läsa?

Styrelsemöte

9-10 februari 2023

Styrelsemöte

26 oktober 2022

Styrelsemöte

2 juni 2022

Styrelsemöte

24 mars 2022

Styrelsemöte

27 januari 2023

Styrelsemöte

29 september 2022

Styrelsemöte

10 maj 2022

Styrelsemöte

24 februari 2022

Styrelsemöte

16 december 2022

Styrelsemöte

23 augusti 2022

Styrelsemöte

10 maj 2022

Styrelsemöte

15 november 2022

Styrelsemöte

8 juni 2022

Styrelsemöte

28 april 2022

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..