Vad är ett Nitus lärcentrum?

För dig som medlemskommun

Ett Nitus Lärcentrum är en mötesplats för studerande inom eftergymnasiala studier med tillgång till lämplig teknik (WiFi, datorer, konferensutrustning), studieplatser och att skriva tentamen enligt lärosätens/utbildningsanordnares krav. Det finns en utsedd kontaktperson mot student, Nitus och lärosäten/utbildningsanordnare. Vad ett Lärcentrum fokuserar på och erbjuder, utöver det, är upp till varje kommun att bestämma.

För dig som student

Ett Nitus Lärcentrum är din mötesplats på hemmaplan som hjälper dig att lyckas med dina studier på högskola/universitet eller Yrkeshögskola. Skriv din tenta, låna studierum/studieplatser, låna dator, få hjälp med utskrifter eller träffa andra studerande. Varje kommun utformar själv hur just deras Lärcentrum ser ut vilket innebär att utbudet kan variera. Hitta ditt närmaste Nitus Lärcentrum här

För universitet/högskola och yrkeshögskola

Ett Nitus Lärcentrum är en samarbetspartner vid platsförlagd och distansbaserad eftergymnasial utbildning via Yrkeshögskola eller Universitet/högskola. Ett samarbete kan möjliggöra en breddad rekrytering till utbildningar och bidra till en ökad genomströmning i utbildningen. Det ger fler tillgång till högre utbildning med bra förutsättningar att klara sina studier. Ett Nitus Lärcentrum kan fungera som nod och samarbetspartner vid uppdragsutbildning.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..