Kontakta Nitus

Frågor gällande var du kan skriva din tenta hänvisar vi till att kontakta närmaste Lärcentrum. Länk till att hitta närmaste Lärcentrum som är medlem i Nitus.

Image
Lars-Uno Åkesson
Image
Maria Ahlstedt
Image
Jerry Engström
Image
Nitus kansli

Nitus Kansli
C/O Örnsköldsviks kommun
Lärcentrum
891 88 Örnsköldsvik
kansli@nitus.se

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..