Styrelsen

Här presenterar vi Nitus verkställande och beslutsfattande styrelse.

Ordinarie ledamöter

LARS-UNO ÅKESSON

Värnamo (Ordförande)
lars-uno.akesson@varnamo.se

MARIA AHLSTEDT

Vetlanda (vice ordförande)
maria.ahlstedt@vetlanda.se

JOACHIM KAHLERT

BIRGITTA TORGRIMSON

ÅSA DIRENIUS

YLVALI WINKLER

AGNE BERG

Suppleanter

IDA LINDH

URBAN WICKMAN

GUNILLA SVENSSON

ANNELI SAHLIN

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..