Styrelsen

Här presenterar vi Nitus verkställande och beslutsfattande styrelse.

Ordinarie ledamöter

THOMAS NORGREN

Söderhamn (Ordförande)
thomas.norgren@soderhamn.se

ANN-SOFI GUSTAFSSON

MATS LARSSON

NICLAS ENGBERG

MARIA AHLSTEDT

JOACHIM KAHLERT

JERRY ENGSTRÖM

Ersättare

LINDA UNGSÄTER

ANNIKA LILL

MARIE AURELL

BIRGITTA TORGRIMSON

IDA LINDH

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..