Styrelsen

Här presenterar vi Nitus verkställande och beslutsfattande styrelse.

Ordinarie ledamöter

LARS-UNO ÅKESSON

Värnamo (Ordförande)
lars-uno.akesson@varnamo.se

MARIA AHLSTEDT

JOACHIM KAHLERT

BIRGITTA TORGRIMSON

JERRY ENGSTRÖM

LINDA UNGSÄTER

ANNIKA LILL

Suppleanter

IDA LINDH

URBAN WICKMAN

MARTINE PRINSELAAR.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..