Att bli medlem

Med ett medlemskap hos Nitus kvalitetsstämplar du ditt lärcentra samtidigt som du får tillgång till övriga medlemmars erfarenhet och kunskap. Medlemskap kan sökas av kommuner med lärcentrum som uppfyller Nitus kvalitetskriterier. Medlemskapet är i huvudsak kommunalt, om kommunen har flera lärcentrum så räcker ett medlemskap.

Redovisning av grundkriterierna
Beskriv hur din verksamhet ser ut utifrån de fyra grundkriterierna för medlemskap:

  • Tillhandahåller internetutrustad lokal för eftergymnasiala studier
  • Finns utsedd kontaktperson mot student, Nitus och lärosäte
  • Möjlighet att skriva tentamen enligt utbildningsanordnarens krav
  • Erbjuder studieanpassade datorer och möjlighet till utskrift och kopiering

Utöver de grundläggande kriterierna kan ett lärcentrum även arbeta med fokusområdena:

  • Arbetsmarknad
  • Eftergymnasial utbildning

Om ni även arbetar inom dessa områden, beskriv detta i er redovisning.
Bifoga redovisningen i ansökningsformuläret. Godkända format är Microsoft Word och PDF.

Frågor? Kontakta kansli@nitus.se om du vill veta mer. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Kort sammanfattat innebär det att:

  • Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt medlemskap och för att kommunicera med dig i egenskap av medlem.
  • Att vi inte säljer eller delar dina personuppgifter med tredje part eller förvarar dem utanför EU.

Varmt välkommen som medlem!

Fyll i medlemsformuläret här

Allmänna uppgifter

Namn på lärcentrum *
Telefon *
Mail *
Webbplats *
Tentamen: (länk till sida eller mailadress) *

Kontaktperson

För- och efternamn *
Mail *
Telefon

Fakturering

Organisationsnummer *
Fakturaadress
E-fakturaadress
Referens
Kontaktperson ekonomi

Redovisning av kvalitetskriterier

Bifoga redovisningen. Pdf eller word *
Drag & Drop Files Here Browse Files
Dina personuppgifter *

Jag godkänner att Nitus får använda mina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..