LÄRCENTRUM I HALLANDS LÄN

HALMSTAD

Telefon: 035-13 70 00
Mail: direkt@halmstad.se
Webbplats
Tentamen

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..