En ny plattform för lärcentra

Modellkommun för lärcentra

Nitus har inlett ett arbete i att skapa en plattform där Lärcentra som arbetar systematiserat inom ett eller flera olika teman kan synliggöras samt inspirera och stödja andra Lärcentra i sitt utvecklingsarbete.

Omgången för 2023 ser lite annorlunda ut. Denna omgång startar med att medlemskommuner i Nitus kan anmäla intresse om att bli adeptkommun.

I anmälan beskrivs vilken utmaning som ditt lärcentrum vill utbyta erfarenheter kring. Därefter sker en matchningsprocess där modellkommuner och adeptkommuner matchas ihop för att kunna dela framgångsfaktorer och erfarenheter kopplat till utmaningen.

Kommunerna själva sätter strukturen och nivån på erfarenhetsutbytet.

Tidsplan
Adeptkommuner anmäler sitt intresse senast 31 maj, matchningsprocessen inleds därefter. Kommunernas arbete inleds i samband med Nitusdagarna 2022.

Pågående omgång av modellkommun 2022

 Anmäl intresse för ditt Lärcentrum att vara adeptkommun 

Fyll i alla uppgifter nedan

Vad heter ert lärcentrum?
I vilket kommun finns lärcentrat?
Ange namnet på den vi kan ta kontakt med
På vilket telefonnummer kan vi nå kontaktpersonen?

Inspireras:

Ta del av andra kommuners beprövade arbetsmodeller

Du kommer kunna:

Vässa ditt arbete med inspiration från en
annan kommun

Du får:

Nya perspektiv i arbetet

Har du frågor?

Ta gärna kontakt med någon av oss

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..