Korta klimatkurser VT2024 - via lokala lärcentra

Image

Korta klimatkurser i Nitusformat

I samarbete med Linköpings universitet och Umeå universitet finns möjlighet för Nitus medlemmar att erbjuda intressenter att ta del av tre korta klimatkurser (MOOC). Till skillnad från vanliga MOOC:ar är dessa tre uppbyggda med tre seminarier för respektive kurs (uppstart, mitten och avslut). Seminarierna ges digitalt från lärosätet och erbjuds att ta del av via lokala lärcentra.
 
  • Cirkulär ekonomi via Linköpings universitet
  • Grundkurs i AI via Linköpings universitet
  • Miljö, hälsa och klimat via Umeå universitet
Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..